top of page
154061804_2793811084203767_5569723983935228437_n_edited_edited.png

Добре дошли! 

Защо направихме този проект? 

Едно от основните териториални предизвикателства в сферата на заетостта в ТГС Ро-Бг региона е ниската активност на жените. Проектът ще улесни достъпа на безработни жени до пазара на труда чрез подобряване на техните умения и знания за намиране на работа и ще допринесе за по-доброто съответствие между предлагането и търсенето на работа чрез предоставяне на съответна информация за пазара на труда, услугите за кариерно консултиране и заетост, релевантна за целевата група.

pexels-luna-lovegood-4087469.jpg

Актуално

Свържете се с нас

+359 82 831 183

+359 82 520 773

  • Facebook

Последвайте ни

bottom of page