top of page

Циркадна енергия

В това обучение ще научите повече за циркадната енергия. Какъв е енергийният ви модел и по-специално кой е вашият хронотип. Как да се грижите за енергийния си синхрон/ разминаване и по какъв начин да настроите работния си ден, спрямо енергийното си ниво. Ще ви научим как да анализирате циркадния си ритъм, да разберете дали ежедневието ви е в синхрон или се разминава с него, а на финала ще ви запознаем с различни стратегии как да се справяте по-добре.

Как да бъдем успешни в
дигиталния свят на труда

Workshop_JEase1812.png

Covid 19 промени не само живота на всеки от нас, но и общуването помежду ни. Дигитализацията играе все по-голяма роля в подбора на персонал – изисквания, провеждане на интервюта, комуникация - в повечето случаи всичко това се случва от дистанция. Но е стряскащо в първия миг, когато не си сигурна какво правиш. Всъщност всичко това не е толкова лошо, а дори в определени случи доста по-бързо се случват нещата. По време на локдауните с радост помогнахме на близки приятелки с информация и помощ. И решихме да споделим опит с по-широк кръг.

Подготвихме няколко теми и учебни материали, които смятаме, че са полезни:

Тема 1: Как Covid-19 промени трудовата мобилност и подбора на персонал?
Тайните на успешното интервю за работа онлайн.
Тема 2: Предимства на работата онлайн. Ориентиране в работещите електронни услуги в помощ на труда и безопасността.
Тема 3: Пътувания и трудова мобилност в условията на пандемия.

JobEase за жени - по-умели в намирането на работа

JobEase-wall.png

Каква е безработната жена днес: на възраст над младежката, със завършено поне средно образование, без добри познания по чужди езици, с умения да работи с компютър и с навици да ползва интернет, която следи обявите за свободните работни места онлайн и в Бюрото по труда и разчита да си намери работа благодарение на предишния си опит и на връзки, мечтае за работна среда с хармонични взаимоотношения с възможност за развитие, готова е да се включи в сравнително кратки обучителни форми и иска да получи повече информация за алтернативните канали за търсене на работа и да усъвършенства начина си на представяне пред работодателите.

Това показа нашето проучване, но винаги има изключения! Ако и вие сте:
- млада и безработна,
- майка, която не може да намери работа,
- безработна над 50,
- изключение от всичко по-горе и все пак безработна,

Заповядайте на нашето обучение!

Защо е различно?

Защото е само за жени!
Защото ще ви представим ключова информация по лесен за възприемане и интересен начин!
Защото с нас е забавно, а и ще научите полезни неща, които ще Ви помогнат по-лесно да намерите мечтаната работа или пък да започнете собствен бизнес.

Кога: 22.08.2018

Къде: хотел „Дунав“, гр. Русе, конферентна зала

Започваме в 9:30 и ще бъдем заедно докато на Вас е интересно!

Залата има определен капацитет и местата са ограничени!

Какво ще научите:


Модул 1: Стратегии за търсене на работа, разработване на личен профил и обобщаване на компетентностите
Тема 1: Личен профил
1.1 Познавам ли себе си: силни и слаби страни, как да изтъкна преимуществата си, как изглежда идеалното работно място за моите качества, знания и умения
1.2 Индивидуално упражнение: „Съставете своя личен профил“
Дискусия в голямата група
Тема 2: Стратегии за търсене на работа
2.1 Процесът „търсене на работа“
2.2 Трудът в съвременния свят
2.3 Канали за информация
2.4 Обявите за работа. Търсене на работа в интернет: търсачки, корпоративни страници
2.5 Директните контакти
2.6 Личните мрежи
2.7 Упражнение в малки групи: решаване на казуси за алтернативите при търсене на работа и за ценностите ни
2.9 Представяне на работата на групите. Дискусии в голямата група

Модул 2: Предприемачество за жени
Teмa 1: Женското предприемачество в България и в Румъния
Teмa 2: Кои закони трябва да познавате
Teмa 3: Качества на предприемача

Модул 3: Обучение за придобиване на практически умения за активно търсене на работа: съставяне на автобиография, мотивационно писмо, препоръки, комуникационни умения, явяване на интервю
Тема 1: Съставяне на автобиография
1.1 Основни елементи
1.2 Съвети за съставяне на добра автобиография
1.3 Бланки, образци, добри примери
Тема 2: Съставяне на мотивационно писмо
2.1 Структура в три параграфа
2.2 Съвети: общи правила, графичен вид, лексика
2.3 Работа по групи: съставяне на мотивационно писмо по конкретни обяви за работа
Тема 3: Препоръките
3.1 За какво служат, какво казва законът
3.2 Стандартна структура
3.3 Индивидуална работа: разглеждане на примери
3.4 Дискусия в голямата група
Тема 4: Комуникационни умения
4.1 Основни понятия, дефиниции, комуникацията в процеса на търсене на работа
4.2 Двупосочната комуникация – важен подход при търсене на работа
4.3 Практическа задача: експеримент демонстрация „Да наредим пъзела еднакво“
Тема 5: Интервюто за работа
5.1 Нашите страхове, или как да преодолеем чувството за безпокойство
5.2 Някои типични въпроси (и вашите отговори). Вие също питате
5.3 Практически съвети за явяване на интервю: поведение, облекло
5.4 Невербално поведение
5.5 Практическа задача: „Разменете местата на вагоните“
5.6 Често допускани грешки при интервюто
5.7 Комуникация след интервюто

Модул 4: Възможностите на румънския пазар, мобилност на работната ръка

Очакваме Ви!

JobEase за жени - по-умели в намирането на работа

JobEase-wall.png

Вие сте млада и безработна?
Вие сте майка, която не може да намери работа?
Вие сте прекрасна, но безработна над 50?
Заповядайте на нашето обучение!
Защо е различно?
Защото е само за жени!
Защото ще ви представим ключова информация по лесен за възприемане и интересен начин!
Защото с нас е забавно, а и ще научите полезни неща, които ще Ви помогнат по-лесно да намерите мечтаната работа или пък да започнете собствен бизнес.

„JobEase за жени – за повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“

Кога: 29.06.2018

Къде: хотел „Кристал“, гр. Русе, ул. Николаевска №1, конферентна зала

 

Програма на обучението:

 

09:30 – 10:00 Регистрация
10:00 – 10:10 Въведение: цели на семинара, лични очаквания, кой кой е, представяне на учебната програма

Модул 1 Стратегии за търсене на работа, разработване на личен профил и обобщаване на компетентностите

10:15 – 10:45 Тема 1: Личен профил
1.1 Познавам ли себе си: силни и слаби страни, как да изтъкна преимуществата си, как изглежда идеалното работно място за моите качества, знания и умения
1.2 Индивидуално упражнение: „Съставете своя личен профил“
Дискусия в голямата група

10:45-11:15 Кафе-пауза

11:20 – 12:30 Тема 2: Стратегии за търсене на работа
2.1 Процесът „търсене на работа“
2.2 Трудът в съвременния свят
2.3 Канали за информация
2.4 Обявите за работа. Търсене на работа в интернет: търсачки, корпоративни страници
2.5 Директните контакти
2.6 Личните мрежи
2.7 Упражнение в малки групи: решаване на казуси за алтернативите при търсене на работа и за ценностите ни
2.9 Представяне на работата на групите. Дискусии в голямата група

12:30 – 13:30 Обяд

Модул 2 Предприемачество за жени

13:30-13:40 Мотивиращ пример: Коко Шанел от приюта до световната слава
13:40-14:00 Teмa 1: Женското предприемачество в България и в Румъния
България: състояние, тенденции
Румъния: състояние, тенденции
14:00-14:20 Teмa 2: Кои закони трябва да познавате
14:20 -14:40 Teмa 3: Качества на предприемача
Дискусия в голямата група

Модул 3 Обучение за придобиване на практически умения за активно търсене на работа: съставяне на автобиография, мотивационно писмо, препоръки, комуникационни умения, явяване на интервю

14:40-15:00 Тема 1: Съставяне на автобиография
1.1 Основни елементи
1.2 Съвети за съставяне на добра автобиография
1.3 Бланки, образци, добри примери

15:00-15:20 Кафе-пауза

15:20-16:00 Тема 2: Съставяне на мотивационно писмо
2.1 Структура в три параграфа
2.2 Съвети: общи правила, графичен вид, лексика
2.3 Работа по групи: съставяне на мотивационно писмо по конкретни обяви за работа
16:00-16:20 Тема 3: Препоръките
3.1 За какво служат, какво казва законът
3.2 Стандартна структура
3.3 Индивидуална работа: разглеждане на примери
3.4 Дискусия в голямата група
16:20-16:50 Тема 4: Комуникационни умения
4.1 Основни понятия, дефиниции, комуникацията в процеса на търсене на работа
4.2 Двупосочната комуникация – важен подход при търсене на работа
4.3 Практическа задача: експеримент демонстрация „Да наредим пъзела еднакво“
16:50-17:30 Тема 5: Интервюто за работа
5.1 Нашите страхове, или как да преодолеем чувството за безпокойство
5.2 Някои типични въпроси (и вашите отговори). Вие също питате
5.3 Практически съвети за явяване на интервю: поведение, облекло
5.4 Невербално поведение
5.5 Практическа задача: „Разменете местата на вагоните“
5.6 Често допускани грешки при интервюто
5.7 Комуникация след интервюто

Модул 4 Възможностите на румънския пазар, мобилност на работната ръка

17:30-18:00 Тема 1: Основни характеристики на румънския пазар на труда
1.1 Търсени професии. Какво искат работодателите? Какво очакват работниците?
1.2 Основна информация: работно време, работна заплата, отпуски, видове договори за работа.

Презентации 

Възможности на пазара на труда и насърчителни мерки за заетост

JobEase-wall.png

Фондация „Идеин развитие“ кани всички дами, които към момента са безработни, да участват в семинар „Възможности на пазара на труда и съществуващи насърчителни мерки за заетост“ – насочен към женската аудитория.

КАКВО ЩЕ ВКЛЮЧВА СЕМИНАРА?


- Представяне на профила на безработната жена;
- Представяне на възможностите на пазара на труда и съществуващи стимули за заетост;
- Представяне и обсъждане на алтернативни начини за намиране на работа;
- Представяне и обсъждане на възможностите за заетост, стаж, практика, стипендии, предоставяни от програмите на Европейския съюз.
- Дискутиране на важни за вас теми, свързани с намирането на работа.

ЗАЩО ДА ПРИСЪСТВАТЕ?


- За да научите полезна информация, фокусирана към женската заетост и безработица;
- за да откриете нови начини за намиране на работа, извън Бюрото по труда;
- за да разберете как европейските програми финансират вашите идеи - убедени сме, че имате чудесни идеи!
- за да се почувствате по-подготвени за предизвикателството намиране на нова работа;
- за да разберете как ние можем да ви помогнем във вашето приключение!

За вас сме подготвили и горещи напитки и вкусни лакомства.

Очакваме ви, дори ако сте просто любопитни и имате нужда да споделите проблемите си при намиране на работа!

Презентации 

Имате нужда от друга помощ?

Свържете се с нас

+359 82 831 183

+359 82 520 773

  • Facebook

Последвайте ни

bottom of page