top of page

Видео материали

Материали за сваляне

CV vs. Резюме: Кое кога се ползва и къде?

Е-услугите и (онлайн) трудовата мобилност по време на пандемия

Тайните на успешното интервю за работа онлайн

Инструкции за работа със Zoom

Циркадната енергия - как да я следваме така, че да бъдем здрави и успешни? 

Информационна брошура по проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“

 

Алтернативни методи за търсене на работа – презентация от семинар, състоял се на 30.11.2017 г. в Русе

 

Възможности, предлагани от програмите на ЕС за заетост, стаж, практика, стипендии – презентация от семинар, състоял се на 30.11.2017 г. в Русе

 

Възможности на пазара на труда и насърчителни мерки за заетост – презентация от семинар, състоял се на 30.11.2017 г. в Русе

 

Проучване на профила на безработните жени в Русе – презентация от семинар, състоял се на 30.11.2017 г. в Русе

 

Предоставяне на съдействие и информация за възможностите на трудовия пазар и съществуващите насърчителни мерки за работа за жени

 

Предприемачество – презентация от обучение, проведено в рамките на проекта в гр. Слатина, окръг Олт, Румъния. 

 

Отношение към личността – презентация от обучение, проведено в рамките на проекта на 28.08.2018 г. в гр. Слатина, окръг Олт, Румъния. 

 

Методи и техники за търсене на работа – презентация от обучение, проведено в рамките на проекта в гр. Слатина, окръг Олт, Румъния. 

 

Стратегии за търсене на работа, разработване на личен профил и обобщаване на компетентностите – Модул 1 от обучение, проведено в гр. Русе, България.

 

Предприемачество за жени – Модул 2 от обучение, проведено в гр. Русе, България

 

Практически умения за активно търсене на работа – Модул 3 от обучение, проведено в гр. Русе, България

 

Предприемачество в Румъния – Модул 4 от обучение, проведено в гр. Русе, България

 

Какво трябва да знаем за: социалното осигуряване в Румъния

 

Какво трябва да знаем за: работното време в Румъния

 

Какво трябва да знаем за: промените в трудовото и осигурително законодателство през 2019 г. в България

 

Какво трябва да знаем за: трудовата мобилност и работа на румънски гражданин в България

 

Какво трябва да знаем за: трудовата мобилност и работа на български гражданин в Румъния

bottom of page