top of page

Фондация Идеин развитие, България

Фондация „Идеин развитие“ е основана от Идеин ЕООД, обединяваща професионалисти с богат опит в областта на регионалното планиране и развитие и управление на средствата от ЕС, включително и за трансгранично сътрудничество. Екипът от експерти се състои от опитни проектни ръководители, комуникационни специалисти, икономисти и анализатори.

 

Мисията на организацията е да изгради силни партньорства и сътрудничество с институции, организации и други юридически лица, с цел прилагане на общи проекти и инициативи в областта на новите технологии, иновациите и технологичното развитие.

Асоциация за устойчиво развитие Слатина, Румъния

НПО, с повече от 10 г. опит в разработването и изпълнението на регионални, национални и транснационални проекти с европейско финансиране. Инициира, реализира и популяризира мерки за устойчиво развитие на градовете и областите с цел създаване на отговорни и активни местни общности от икономическа, социална, културна и екологична гледна точка. Работи по проекти за устойчиво развитие, подкрепа за МСП, транснационално сътрудничество; обучение и квалификация на човешките ресурси; консултантска дейност в областта на предприемачеството; обмен на предприемачески опит, прилагане на концепции за най-добри практики и др.

bottom of page